Asfaltová směs

BOHEMIX® je za studena aplikovaná jednosložková asfaltová směs určená k lokálním opravám asfaltových a betonových komunikací všech tříd bez nutnosti revize. Lze ji aplikovat za mrazu, vlhka i přímého slunečního záření. Místo opravy lze okamžitě uvolnit k silničnímu provozu a má dlouhou životnost. Směs lze volně skladovat po dobu min. 24 měsíců. BOHEMIX® je ekologický výrobek bez obsahu rozpouštědel.

BOHEMIX® využívá prach a okolní nečistoty k urychlení procesu vlastního vytvrzení. Vzhledem k tomu, že k aktivaci tohoto procesu dojde až vlivem mechanického zatížení, lze BOHEMIX® volně skladovat minimálně 2 roky, aniž by došlo ke ztrátě jeho vlastností a kvality. K dalším parametrům, které BOHEMIX® charakterizují, patří rychlá, permanentní a vůči vodě rezistentní oprava. Postupem času se spojí s okolním materiálem a vytvoří homogenní obraz. Působením BOHEMIXu® dojde na okrajích výtluku k reaktivaci původního asfaltu, čímž odpadá náročné a nákladné utěsňování spár.